logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Informacja o Sesji Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2020-10-15
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę

na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) o godz. 14 00

w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna

XXI Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.

 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Poczesna działalności w zakresie telekomunikacji.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.

 16. Wolne wnioski.

 17. Odpowiedzi na wnioski.

 18. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna proszę osoby zainteresowane o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem : http://poczesna.pl/sesja

 

Przewodnicząca Rady

Iwona Chołazamieściła: an