logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Sesja

    z dnia: 2017-03-24
Zwołuję na dzień 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna XXV Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.

5.Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna
z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.

8. Ocena ściągalności podatków w 2016 roku.

9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

10. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.

11. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

12.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2016 rok.

14. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2016 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego, istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna zapisów umieszczonych w projekcie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”.

19. Wnioski i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

22. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak