logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

SPRAWOZDANIE

    z dnia: 2024-01-16
z działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i członków ich Rodzin przy Urzędzie Gminy w Poczesnej za rok 2023


 Punkt Konsultacyjny działa przy Urzędzie Gminy  Poczesna z siedzibą we Wrzosowej , ul.  Strażacka 27.
Celem  działalności  Punktu Konsultacyjnego jest realizowanie zadań własnych  Gminy  Poczesna wynikających  z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie : 
- możliwości kierowania na leczenie i leczenia osób uzależnionych  od alkoholu , 
- motywowania  osób do  podjęcia leczenia , 
- pomocy ofiarom przemocy w rodzinie , 
- kierowania na leczenie osób współuzależnionych do grup samopomocowych i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 
 
                        Punkt  Konsultacyjny świadczy pomoc terapeutyczną w każdą środę w godzinach 16.00 - 19.00.
 
 W Punkcie Konsultacyjnym pomoc terapeutyczna  świadczona jest  przez  certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. 
 
                       W 2023 roku terapeuta udzielił  194 porady .  Porady te najczęściej dotyczyły motywacji do podjęcia leczenia osób kierowanych  przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. Zgłaszały się również  osoby motywowane do podjęcia leczenia przez najbliższych / rodzina /.  W trakcie spotkań terapeuta przedstawiał możliwości i formy  leczenia terapeutycznego . Umożliwiał również  pomoc  w kierowaniu osób  do Ośrodków  Stacjonarnych  Leczenia Uzależnień lub  do Oddziałów Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - na wyraźne życzenie klientów.
Zgłaszające się osoby zapoznawał  z celami terapii, informował o jej przebiegu, motywował do podjęcia leczenia . Formy leczenia, przedstawianie możliwości leczenia były  indywidualnie dostosowane do sytuacji życiowej  w jakiej znajdował się klient.
 
                  Celem spotkań terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym było uświadamianie chronicznego charakteru uzależnienia od alkoholu,  przekazywanie wiedzy nt. choroby alkoholowej zgłaszającym się  osobom,  pomoc w rozpoznawaniu destrukcji  alkoholowej w różnych obszarach życia , które destabilizują codzienne funkcjonowanie w rodzinie , społeczeństwie oraz realizowanie zadań terapeutycznych umożliwiających wprowadzanie konstruktywnych  zmian w życiu uzależnionego. 
 
                  Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się również osoby współuzależnione, które nie radziły sobie z pijącymi członkami rodziny. Osoby te otrzymywały wsparcie terapeutyczne  jak również zadania terapeutyczne , które  miały za zadanie poprawić funkcjonowanie w codziennym życiu , jak również podnieść poczucie własnej  wartości. Terapeuta zachęcał również te osoby do  korzystania z grup samopomocowych dla osób współuzależnionych. 
 
                   W spotkaniach terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym  uczestniczyły również osoby , które nie radziły sobie w różnych  kryzysach  życiowych  w związkach małżeńskich , partnerskich.  Terapeuta  udzielał wsparcia i skłaniał do poszukiwań rozwiązań tych kryzysów.  
 
 
                   Rodzaj i zakres udzielanych porad zapewnia osobom uzależnionym od alkoholu jak również członkom rodzin dostęp do profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
                   Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego mają możliwość przedstawienia swoich problemów  w sposób anonimowy z zachowaniem i poszanowaniem  intymności  uzyskując wsparcie i zrozumienie.
 
 
                 
                                                                                                                                             Halina Kunowska