logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna

Informacje

województwo: śląskie
powiat: częstochowski
centrala: 34 32-74-116
lub 34 32-74-126
lub 34 32-74-008
fax: 34 32-63-018
lub 34 32-74-116 wew. 7
email: poczesna@poczesna.pl

Gmina Poczesna
ul Wolności 2
42-262 Poczesna

NIP: 573-28-55-270

nr konta:
Nie dotyczy opłat za wywóz odpadów komunalnych (konta indywidualne w książeczkach)
Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK
15-8260-0006-2000-0000-2176-0001

Wpłaty z tytułu czynszu
44-8260-0006-2001-0000-2176-0011

Wpłaty za węgiel
06 8260 0006 2001 0000 2176 0113

powierzchnia:60,13 km2
zaludnienie:12636
 

Dostępna Szkoła


„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów   i otoczenia" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Umowa podpisana z dnia: 2021-12-13

- w Gminie Poczesna będzie realizowany projekt „Dostępna szkoła”. To duże wyzwanie i wyróżnienie, gdyż Gmina Poczesna jako jedyna gmina z północy województwa śląskiego uzyskała dofinansowanie w tym projekcie Grantowym. Umowa została podpisana 30 listopada w Rzeszowie.
Na początku 2021 roku Gmina Poczesna uzyskała informację o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na zlikwidowanie barier z zakresu dostępności w szkołach podstawowych. W związku z tym wytypowano szkoły, które będą uczestniczyć w tym projekcie. Wójt Gminy Poczesna zorganizował spotkanie, na którym dyrektor SP im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej oraz dyrektor SP im. Kazimierza Wielkiego  w Hucie Starej B wyraziły zgodę na udział swoich szkół w tym projekcie. W lutym przesłano do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, które wspólnie z Politechniką Gdańską oraz Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan realizują projekt, wstępny wniosek o powierzenie grantu, którego załącznikami były „Indywidualne Plany Poprawy Dostępności” przygotowane przez dyrektorów wytypowanych szkół.
Gmina Poczesna jako jedyna gmina z północy województwa śląskiego  uzyskała dofinansowanie w projekcie Grantowym „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Kwota otrzymanego dofinansowania to 1 221 431,00 zł. Projekt zakłada wdrożenie „Modelu Dostępnej Szkoły”. Wszystko to, było możliwe dzięki kompetencji i zaangażowaniu osób uczestniczących w przygotowaniu wniosków, w tym dyrektorów obu szkół i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. Za realizację projektu i jego rozliczenie odpowiedzialna będzie gmina Poczesna, jako organ prowadzący.
Zgodnie z założeniami projektu: szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz każdy rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.
Model „Dostępnej Szkoły” zakłada przygotowanie konkretnych metod i działań według określonych standardów dostępności, które pozwolą na zapewnienie kompleksowych rozwiązań architektonicznych, technicznych, organizacyjnych i świadomościowych. I tak np. we Wrzosowej powstanie pochylnia łącząca kładkę z wejściem do szkoły, zakupiona zostanie  platforma przyschodowa wraz z krzesełkiem umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami, wyremontowane zostaną łazienki. Poza tym zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć logopedycznych, pedagogicznych, rewalidacyjnych i terapeutycznych. Uczniowie będą mogli korzystać z zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania. Zatrudniony zostanie psycholog.
Natomiast SP w Hucie Starej B, dzięki projektowi wyremontowana będzie sala gimnastyczna, powstanie sala fitness i terapeutyczna. Zakupione zostaną pomoce naukowe i sprzęt komputerowy oraz urządzenie do terapii Warnkego jak również platforma MediBalance pro z zestawem gier. Powstanie strefa ciszy oraz będą wprowadzone przerwy muzyczne. Ponadto będą także dodatkowe godziny dla psychologa. Wszystko to po to, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki i możliwości do nauki i całościowego rozwoju. Co ważne, model taki jest budowany odrębnie dla danej placówki w oparciu o jej rzeczywiste problemy i możliwości. Takie indywidualne podejście i działanie ma na celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Umowa na realizację ww. projektu została podpisana 30 listopada 2021 roku w Rzeszowie przez Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmę i Skarbnik Gminy – Magdalenę Kadłubek.
Dagmara Młyńczyk, Aneta Nawrot; fot. UG
 
 

Dostępna Szkoła -     z dnia: 2022-06-07

- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia
30 listopada 2021 roku Wójt Gminy Poczesna wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Rzeszowie umowę na realizację projektu Grantowego  „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” Kwota otrzymanego dofinansowania to 1 221 431,00 zł. Projekt realizowany jest w dwóch szkołach.
Dzięki niemu w   szkole podstawowej we Wrzosowej powstanie pochylnia łącząca kładkę z wejściem do szkoły oraz  wyremontowane zostaną łazienki.
Obecnie, po rozstrzygnięciu przetargu,  została zakupiona  i zamontowana  platforma przychodowa wraz z krzesełkiem umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami. Ponadto szkoła cieszyć się może z nowego  pieca konwekcyjno –parowego.
Gmina przygotowuje już  kolejne postępowania przetargowe, tym razem,  na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla szkół oraz zakupu pomocy naukowych. W najbliższych dniach szkoła podstawowa we Wrzosowej otrzyma program Spektrum Autyzmu Pro wraz z tabletem, a szkoła podstawowa w Hucie Starej B program Logopedia Pro.
W ramach projektu w szkole postawowej w Hucie Starej B zakupiono już urządzenie do terapii Warnkego oraz platformę MediBalance pro z zestawem gier i  4 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe. Planowany jest  remont sali gimanstycznej, powstanie również  sala  fitness i sala terapeutyczna.
Pozyskane środki pomogą rozwiązać wiele problemów zgłaszanych przez rodziców, dzieci,  nauczycieli i dyrektorów tych dwóch placówek oświatowych.

Warto zaznaczyć, że Gmina Poczesna jako jedyna gmina z północy województwa śląskiego  uzyskała dofinansowanie w projekcie Grantowym „Dostępna Szkoła“.

 


 

Otwarcie wyremontowanej z dnia: 2022-10-20
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Hucie Starej B.

To jedno z zadań realizowanego projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Przedsięwzięcie to, od listopada 2021 roku realizowane jest w dwóch szkołach: Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej oraz Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B.
Środki na ten cel w wysokości ok. 1,2 miliona złotych, gmina Poczesna - jako jedyna gmina z północy województwa śląskiego - pozyskała z Projektu Grantowego „Dostępna Szkoła“. 30 listopada ubiegłego roku Wójt Gminy Poczesna wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Rzeszowie stosowną umowę na realizację powyższego projektu Grantowego.
W ramach projektu zakupiono już platformę przyschodową wraz z krzesełkiem umożliwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym pomiędzy kondygnacjami, piec konwekcyjno-parowy, program Spektrum Autyzmu Pro wraz z tabletem, program Logopedia Pro, urządzenie do terapii Warnkego oraz platformę MediBalance pro z zestawem gier.
Projekt zakłada również remonty i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wnętrz szkół. Dzięki temu, m.in., Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B, może cieszyć się już z  wyremontowanej i odnowionej sali gimnastycznej, której uroczyste otwarcie odbyło się we wtorek – 18 października 2022 roku. Oprócz wyremontowanej sali gimnastycznej, w placówce w Hucie Starej B rozbudowano radiowęzeł szkolny wraz z bezstresowym dzwonkiem.
Dagmara Młyńczyk; fot. Urszula Krysińska