logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...

    z dnia: 2022-09-29
... za wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Poczesna
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...


   W dniu 28 września 2022 r. odbyła się sesja Rady Gminy Poczesna ,
 na której zostały wręczone nagrody dla ,, Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej ” z terenu gminy Poczesna.
Na uroczystość przybyli rodzice i uczniowie szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce  .
Rodzice otrzymali listy gratulacyjne od Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy oraz Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna Iwony Choła  
Absolwentom wręczono dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Poczesna.

Dyrektorzy szkół przedstawili sylwetki swoich absolwentów.
Najlepsi absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022:
   
1. Adrianna  Niewiadomska – absolwentka Szkoły Podstawowej  im. Gustawa Morcinka  w Poczesnej;  
Dyrektor – Jadwiga Knapik                                   
 średnia ocen – 6,00

       
Adrianna to bardzo pracowita, sumienna i systematyczna uczennica. Do każdego zadania przygotowywała się z największą pilnością i starannością. Cieszyła się dużą sympatią nie tylko wśród swoich rówieśników ale także wśród nauczycieli. Podczas ośmiu lat nauki w szkole podstawowej, Ada dała się poznać jako wzorowa uczennica, dociekliwa w zdobywaniu wiedzy, rzetelna i zdyscyplinowana.
Wyniki w nauce Adrianny są imponujące. Średnia ocen na zakończenie nauki w szkole podstawowej wynosi 6,0. Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego to 91%, z matematyki – 100%, z języka angielskiego – 100%.
Adrianna jest laureatką wielu konkursów wiedzy i konkursów artystycznych.
W jej naukowym dorobku znajdują się osiągnięcia z różnych dziedzin, najważniejsze to:
I miejsce w Powiatowym Konkursie Graficznym „ Abstrakcyjna Mandala”;
II miejsce w IX edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”;
I miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczo – Językowym „Magia Świąt Bożego Narodzenia”;
I miejsce w XII Powiatowym Konkursie „Tercet Matematyczno– Przyrodniczy”;
I miejsce w Konkursie Poprawności Językowej „Pokaż język”;
I miejsce w Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Zdrowie na talerzu”;
I miejsce w XX Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Bliżej ekologii”;
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
Wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym „Infografika liczbowa - powietrze się liczy”.
Adrianna jest dobrą organizatorką. Terminowo wywiązywała się z podjętych przedsięwzięć, aktywnie działała w szkolnym wolontariacie. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagały uczennicy w zdobywaniu celujących i bardzo dobrych ocen. Adrianna wzorowo i odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z nauk matematyczno - przyrodniczych. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji,  uzasadnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem samodzielnie nabytej wiedzy. Wiedza Ady znacznie wykracza poza zakres podstawy programowej, co wynika z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.
Adrianna jest skromną, wzorową, pracowitą i sympatyczną uczennicą o wysokiej kulturze osobistej. Zawsze punktualna, uśmiechnięta i pomocna. Jest wzorem do naśladowania. Obecnie Adrianna jest uczennicą IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.

    2. Inga Dyrdzik – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B;
Dyrektor- Urszula Krysińka   
          średnia ocen – 6,00

        
Inga jest najlepszą tegoroczna absolwentka była  jedna z najlepszych w historii naszej szkoły. Od początku szkoły podstawowej uzyskiwała celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie- corocznie średnia ocen powyżej 5,00. W wyniku  klasyfikacji  końcowej w klasie ósmej uzyskała najwyższą średnią w szkole- 6.00 oraz wzorowe zachowanie.
       Osiągnęła najwyższe wyniki w egzaminie zewnętrznym organizowanym przez CKE z matematyki- 100%, języka angielskiego- 100% oraz języka polskiego- 91%, co jest znakomitym wynikiem, gdyż tylko 1% wszystkich tegorocznych ósmoklasistów napisało lepiej.
       Jest finalistką tegorocznego Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.
Ponadto w roku szk. 2021/2022  zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Językowym ,, Potyczki z językiem polskim’’, I miejsce w konkursie  Sleeveface -,, Czyli ubierz się w książkę’’, a w latach wcześniejszych ; III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,, Mój ekslibris’’, II miejsce w Konkursie Plastycznym ,, Perły polskiego designu’’, III miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym,, Braterstwo’’, III miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczo- Plastycznym ,,Życie i twórczość Małgorzaty Musierowicz”.  Reprezentowała szkołę jeszcze w wielu innych konkursach powiatowych, zdobywając wyróżnienia i nagrody .
      Jako osoba bardzo zaangażowana w życie szkoły brała udział we wszystkich akademiach szkolnych, uroczystościach środowiskowych, gdzie występowała  jako prowadząca tych uroczystości oraz recytująca.
      Zawsze punktualna, zdyscyplinowana, ambitna, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone zadania jest przykładem godnym do naśladowania dla innych.
   Zawsze lubiana przez kolegów i koleżanki, ciesząca się ich zaufaniem, o czym świadczy jej  wybór na pełniącą  funkcję  przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego przez kolejne 2 lata szkolne. Cechuje ją kreatywność, samodzielność myślenia i chęć pomagania innym- jako aktywna wolontariuszka była  inicjatorką  licznych  akcji charytatywnych w szkole oraz promującą akcje zewnętrzne.
   Jest świetnym organizatorem przedsięwzięć, liderem w działaniach szkolnych, świetnie radzi sobie jako asystent nauczyciela, wspierając go w procesie lekcyjnym.
     Największą pasją Ingi  jest sztuka - plastyka, fotografia, literatura , taniec.  Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania  i uzdolnienia w szkole i poza nią. Należy do zespołu tanecznego Takt, a w latach wcześniejszych była członkiem znanego zespołu Tęcza.
                                                                                       
    3. Bartosz Basiak –   absolwent Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie Dyrektor- Tomasz Szczygłowski   
             średnia ocen -  5,72

        
Bartosz jest  mieszkańcem Brzezin Nowych. Chłopiec otrzymał średnia ocen 5,72 i zachowanie wzorowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Bartosz był bardzo dobrym i pilnym uczniem zaangażowanym w życie szkoły
 i klasy. Na egzaminie końcowym uzyskał bardzo wysokie wyniki 90 procent język polski i angielski , matematyka 100 procent. Brał aktywny udział w wielu wydarzeniach szkolnych, gdzie często prowadził akademie i konkursy. Bartosz wielokrotnie brał udział w licznych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,List do Świętego Mikołaja po angielsku ”oraz zajął III miejsce w Powiatowym Konkursie Ornitologicznym ,, Ptaki ”.
Uczeń z sukcesami brał udział w zawodach sportowych, gdzie wielokrotnie reprezentował szkołę  i wraz z drużyną siatkówki oraz tenisa stołowego.
Bartosz działał również przez kilka lat w wolontariacie na rzecz PCK i Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Przez kolegów oceniany był zawsze jako bardzo zdolny, jak również uczynny i pomocny kolega, który chętnie tłumaczył swoim rówieśnikom trudne zadania.
Chłopiec cechuje się wysoka kultura osobista i dużym opanowaniem w sytuacjach stresowych podczas egzaminów i konkursów , do których bywał zawsze doskonale przygotowany.
Bartosz potrafi sobie wyznaczyć cele i do nich dąży. Jego marzeniem jest medycyna i z pewnością dzięki swojej wytrwałości i determinacji zrealizuje swój plan.

    4. Maria Pielka – absolwent  Szkoły Podstawowej w Nieradzie               Dyrektor – Marta Muchla                       
            średnia ocen – 5,61


Maria  wyróżnia się sumiennością, pracowitością i odpowiedzialnością w wypełnianiu obowiązków. Cechuje ją nieustanne dążenie do rozwoju oraz zdolność samokształcenia. Zawsze gotowa jest z dużym poświęceniem
i zaangażowaniem - realizować zadania, związane z pracą na rzecz szkoły i całej społeczności. Marysia jest człowiekiem z pasją! Kreatywna w działaniu i pomysłowa, niebywale skromna i konsekwentna w urzeczywistnianiu własnych marzeń. Naukę będzie kontynuowała w IV Liceum Ogólnokształcącym, im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
Wybrała profil Biologiczno -Chemiczno-Matematyczny, a w przyszłości studia medyczne,.
Absolwentka reprezentowała szkołę w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych, osiągając wysokie wyniki. Jest naszą dumą i radością!
Laureatka XI Edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych „W lustrze książki” w roku szkolnym
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Wynalazek „Uczniowska wyobraźnia nie zna granic”
III miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  „Szopkę Bożonarodzeniowa”
III miejsce w IX Powiatowym Konkursie Malarskim „Moja mama jest…”
II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Anioł”
II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Uśmiech dla służb”
Z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach szkolnego Zespołu wokalnego „Niezapominajki”
Maria Pielka aktywnie działała w Szkolnym Klubie Wolontariatu, brała udział w akcjach charytatywnych na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach, Domu Małego Dziecka, Rodaków na Wileńszczyźnie. Chętnie służyła pomocą młodszym koleżankom i kolegom.

    5. Oliwia Kaźmierczak  – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej
            Dyrektor- Justyna Wilk             
               średnia ocen – 5,17

         
Oliwia Kaźmierczak to uczennica, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki, wynikające ze Statutu Szkoły. Odznacza się ciekawością świata i aktywnością poznawczą, których rezultatem są oceny podsumowujące ośmioletnią naukę. Jest dociekliwa, otwarta na nowe doświadczenia i problemy. Konsekwentnie dąży do zdobycia wiedzy, będąc bardzo obowiązkową i zdyscyplinowaną. Ma dużą wiedzę o otaczającym go środowisku i potrafi ją odnieść do tematyki poruszanej na lekcjach. Stosuje bogate słownictwo świadczące o czytaniu, zainteresowaniu bieżącymi problemami i samodzielnym rozwijaniu własnych zainteresowań. Treści nauczania analizuje w sposób bardzo dojrzały i refleksyjny, poruszając przy tym kwestie filozoficzne oraz dotykając ocen moralnych. Wyróżnia się samodzielnością i niezależnością sądów, których potrafi bronić, argumentując i wyciągając wnioski a jednocześnie ma duże poczucie humoru, dostrzega śmieszność i absurdalność sytuacji, wyczuwa ironię.
Oliwia to uczennica wrażliwa na potrzeby innych, wykazująca empatię. Przykładnie wypełniała wszystkie obowiązki szkolne, prezentując przy tym wysoką kulturę osobistą, troskę o mienie szkoły, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania.  Brała udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  Co roku  wzorowo pełniła funkcję przewodniczącej klasy.  
 Jej zaangażowanie miało również odzwierciedlenie w kilkuletniej   pracy Samorządu Uczniowskiego, którego była przewodniczącą.  Przez wszystkie lata była zaangażowana w pracę społeczną, charytatywną na rzecz potrzebujących. Aktywnie pracowała na rzecz środowiska w formie wolontariatu.
Osiągnięcia na szczeblu powiatowym to III miejsce w I Powiatowym Konkursie Literackim "List do mamy" organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie.


    6. Kinga Juszczyk –absolwentka  Szkoły Podstawowej w Słowiku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku
       Dyrektor – Iwona Skęda
        średnia ocen -   5,14

           
Kinga w szkole była zawsze uczennicą bardzo zdyscyplinowaną i pilną w nauce. Przez kolejne lata nauki osiągała wysokie wyniki w nauce otrzymując świadectwa z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie. Klasę VIII  ukończyła z wyróżnieniem zdobywając średnią ocen 5,14 i otrzymując statuetkę dla „Najlepszego Absolwenta Szkoły’.  Zawsze przygotowana do zajęć i aktywnie w nich uczestnicząca. Za wysokie osiągnięcia w nauce dwukrotnie otrzymała statuetkę „Prymusa Szkoły”. Chętnie wykonywała dodatkowe zadania i brała udział w projektach szkolnych oraz konkursach.
Do największych osiągnięć uczennicy można zaliczyć zdobycie:
II miejsca w XXXI Regionalnych Spotkanie z Poezją i Prozą ,,Wrażliwość na słowa”
I miejsca w Konkursie Wielkanocnym
II miejsca w Konkursie ,,Zostań mistrzem liczby PI”
IV miejsca w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka
IV miejsca w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
II miejsca w Turnieju Tenisa Stołowego z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
Tytułu ,,Mistrza Szachowego”
I miejsca w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym ,,Leon”
I miejsca w  Konkursie Matematycznym ,,Święto Liczby PI”
II miejsca w Konkursie poetyckim ,,Przecież każdy pisze wiersze”
I miejsca w Konkursie ,,Mistrz Pióra”
dwukrotne I miejsca oraz  III miejsca w Gminnym Konkursie Matematycznym ,,Liczydełko”
III miejsca w  Międzyszkolnym konkursie ,,MatEmaTyk”
Tytułu ,,Mistrz Czytelnictwa”
II miejsca w  XI Międzypowiatowym konkursie plastycznym ,,Moja Wielkanoc”  
III miejsca w konkursie ,,Mistrz Dobrych Manier”
III miejsca w konkursie ,,Moje zachowanie świadczy o mnie”  
I miejsca w  Konkursie plastycznym ,,Lubię czytać”
III miejsca w VII Powiatowym Konkursie Malarskim ,, Moja mama jest…”
II miejsca w  Powiatowym Konkursie Plastycznym ,, Miejsce w Polsce, które warto odwiedzić”.
Wyróżnienia w XIV Jurajskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycyjne Ozdoby ,
w Konkursie plastyczno-technicznym ,,Eko Choinka”, X Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Porozmawiajmy o wartościach…”, w Ogólnopolskim Konkursie ,,Orzeł Matematyczny”
      Uczennica należała również do Szkolnego Klubu Wolontariatu. W jego ramach wykazała się dużym zaangażowaniem. Kinga włączała się również w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią. Ponadto aktywnie uczestniczyła w programie SKS.
Kinga charakteryzowała się wysoką kultura osobistą. Wyróżniała się aktywnością na rzecz środowiska, szkoły i klasy, zawsze niosła pomoc innym. Wykazywała się kreatywnością, ambicją, solidnością i zawsze wywiązywała się z powierzonych zobowiązań. Absolwentka ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju  i kształcenia.

Kierownik SAPO Anna Ujma
 
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...
Nagrody Wójta dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” ...