logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Nagrody Wójta Gminy Poczesna

    z dnia: 2023-09-21
dla ,,Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej” za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Poczesna.
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
Tradycyjnie, jak co roku – doceniając trud i zaangażowanie pedagogów, rodziców i uczniów – Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma przyznaje wyróżnienia najlepszym absolwentom szkół z terenu gminy Poczesna.
Uroczystość wręczenia nagród dla ,, Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej”  miała miejsce 21 września 2023 r, podczas LIV Sesji Rady Gminy Poczesna (pierwszej po wakacjach). Rodzice otrzymali listy gratulacyjne od Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna Iwony Choły oraz Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy. Natomiast Najlepszym Absolwentom oprócz dyplomów i gratulacji, wręczono również nagrody pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Poczesna.
Najlepsi Absolwenci, to:
 
Natalia Morawiec – Najlepsza Absolwentka; Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka  w Poczesnej;
 średnia ocen: 6,00
Uzyskała wzorową ocenę zachowania.  Od klasy IV do VIII co roku otrzymywała świadectwo z wyróżnieniem  i zawsze średnia jej ocen przekraczała 5,0. Z egzaminu ósmoklasisty osiągnęła z wszystkich trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, wyniki określone na skali staninowej jako najwyższe.
To nie przypadek, ponieważ Natalia przykładnie spełniała wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijała swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafiła korzystać z wszystkich dostępnych źródeł informacji, samodzielnie i systematycznie wzbogacała swoją wiedzę z różnych dziedzin. Natalia reprezentowała szkołę, biorąc udział w konkursach i osiągała sukcesy, między innymi:
I miejsce w III Powiatowym Konkursie Plastyczno - Informatycznym "Jesteśmy Bezpieczni w sieci"
II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Zima w oczach fizyka i chemika”
IV miejsce w XIII Powiatowym Konkursie „Tercet Matematyczno – Przyrodniczy”.
Podczas ośmiu lat nauki Natalia dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające ze statutu szkoły. Prezentowała wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły i klasy, chętnie angażowała się w wolontariat i akcje charytatywne. Kilkakrotnie pełniła funkcję przewodniczącej klasy, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim darzył ją zespół klasowy. Jest mądrą, skromną i bardzo sympatyczną osobą. Lubiana przez rówieśników, zawsze służyła pomocą koleżankom i kolegom, szanowała poglądy innych. Zawsze punktualna, zdyscyplinowana, odpowiedzialna, o wysokiej kulturze osobistej i wysoko rozwiniętej empatii. Natalia może być wzorem do naśladowania dla innych. Od września Natalia kontynuuje naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.
Życzymy naszej absolwentce wielu sukcesów w kolejnym etapie kształcenia.
 
Eliza Cierpiał –  Najlepsza Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie; średnia ocen: 5,93
Była uczennicą klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie.  W trakcie trwania swojej szkolnej kariery uzyskiwała wyłącznie bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, co skutkowało wysoką średnią półroczną bądź roczną. Począwszy od klasy IV otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem, osiągając wysokie średnie.
Eliza była uczennicą niezwykle sumienną, poważnie traktującą obowiązki ucznia. Od czwartej klasy pracowała w samorządzie klasowym oraz szkolnym, pełniąc funkcję przewodniczącego klasy i szkoły. Jako uczennica klasy VII i VIII reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym, pełniąc tym samym najbardziej zaszczytną i honorową funkcję uczniowską w szkole. 
Uczennica aktywnie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając tym swoje pasje i zainteresowania. Brała udział w konkursach przedmiotowych. Często reprezentowała klasę w licznych konkursach szkolnych, zajmując miejsca na podium, a także szkołę  w konkursach wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: VI Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O pióro Dyrektora Szkoły nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie”, VII Powiatowy Konkurs Integracyjny „Zostań cukiernikiem na święta - hobby a może zawód?”, Powiatowy Konkurs na Kartkę Wielkanocną w Języku Angielskim Wykonaną Techniką Komputerową, II Powiatowy Konkurs Biblioteczno – Literacki „Moja Biblioteka”, Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Niepełnosprawność oczami dziecka”, Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Sięgając gwiazd z Mikołajem Kopernikiem”, IX Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „EKO – maniak”, Regionalny Konkurs Literacko – Plastyczny „Potęga wyobraźni”, Szkolny konkurs pt. „Jeden  z dziesięciu”. 
Uczennica jako członek Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz członek Polskiego Czerwonego Krzyża była zaangażowana w liczne akcje charytatywne. Do najważniejszych należą: „Czerwonokrzyska gwiazdka z PCK”, „Wielkanoc z PCK”, Ogólnoświatowa Kampania „Żonkilowe Pola Nadziei”, „Góra Grosza”, „Charytatywnie dla Zwierząt”, „Święty Mikołaj na Kresach”, projekt „Niebieski Wolontariusz - Asystent”.
Uczennica prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie ulega szkodliwym wpływom i nałogom. Zawsze aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły. Chętnie służy pomocą kolegom i nauczycielom, szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Zawsze jest punktualna i zdyscyplinowana oraz może być wzorem do naśladowania.
Jest to dziewczyna ambitna, wyznaczająca sobie jasne cele, do których dąży.
 
Ewa Jędryka  – Najlepsza Absolwentka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej;
średnia ocen: 5,67
Była uczennicą bardzo ambitną, zdolną i pracowitą. Szczególne zdolności wykazywała w zakresie przedmiotów ścisłych ale osiąga także duże sukcesy  z języka polskiego Ma zdolności recytatorskie, bardzo dobrą pamięć, która pozwala jej opanować duże partie materiału nauczania. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich na różnych szczeblach, w tym międzynarodowym, osiągając wysokie wyniki. Ewę cechuje dociekliwość, ciekawość, aktywność poznawcza i trafność obserwacji. Wyróżnia się również umiejętnością organizacji pracy, rozwijając nie tylko własne zdolności i umiejętności, ale także  dbając o wizerunek szkoły.
W  klasie ósmej otrzymała na świadectwie ocenę celującą z  następujących przedmiotów: religia, język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wychowanie fizyczne, a w poprzednich latach z plastyki, muzyki, techniki i przyrody. Uczennica stara się bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu klasy. Wyróżnia ją poczucie odpowiedzialności oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
Szczególnym osiągnięciem Ewy jest uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2021/22; Najistotniejsze osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne uczennicy:-III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pocka; - II miejsce w wojewódzkim konkursie Edukacja regionalna w szkole "Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu ..."- Jan Paweł II,
- Tytuł finalisty Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Wokalnego "English Through Art"
- I miejsce w powiatowym konkursie „List do mamy”,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Głośnego Czytania,
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Baśnie i Legendy Polskie”,
- I miejsce w XV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłowach,
- II miejsce w Powiatowym Konkursie „A niechaj narodowie wżdy postronni znają…”,
- II miejsce w powiatowym konkursie „Moja Wielkanoc”,
- III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt.
Inne osiągnięcia uczennicy:
- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Popisz się talentem”
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny;
Ponadto uczennica rozwijała swoje talenty nie tylko w szkole. Przez wiele lat ćwiczyła Aikido oraz starała się utrzymywać wysoką formę sportową. Ewa jest  źródłem satysfakcji powodem  do dumy dla swoich rodziców a także dla szkoły.
 
Martyna Walczak Najlepsza Absolwentka  Szkoły Podstawowej w Słowiku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku;
średnia ocen: 5,64
Przez wszystkie lata szkolne dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełniała obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Godnie reprezentowała i promowała szkołę i gminę poprzez sukcesy odnoszone w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i międzynarodowym. Martynka zawsze służyła pomocą kolegom, okazywała szacunek innym osobom, w szkole była zawsze uczennicą bardzo zdyscyplinowaną i pilną  w nauce. Przez kolejne lata nauki, sumiennie wypełniała obowiązki szkolne, osiągała wysokie wyniki w nauce otrzymując świadectwa z wyróżnieniem oraz wzorowym zachowaniem. W roku szkolnym 2020/2021 otrzymała statuetkę ,,Prymus Szkoły”, a klasę VIII  ukończyła  z wyróżnieniem zdobywając średnią ocen 5,64 i otrzymując statuetkę dla „Najlepszego Absolwenta Szkoły”.
    Uczennica w całym toku edukacji szkolnej brała udział w licznych konkursach, do najważniejszych osiągnięć Martyny należą:
- I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Polonistyczno - Ekologicznym „Baśń z ekologią w tle”;
- I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Literacko – Plastycznym „JESTEM CZARODZIEJEM WYOBRAŹNI JAK JAN MARCIN SZANCER” w kategorii pracy literackiej klas VII – VIII;
- I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym;
- II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Częstochowskiego w tenisie stołowym dziewcząt;
- III miejsce w I powiatowym Konkursie Gramatycznym „Rozgryźć język”;
- III miejsce w X powiatowym Konkursie Plastycznym „Porozmawiajmy o wartościach”;
- III miejsce w III powiatowym konkursie informatycznym Zimowy Krajobraz w kategorii „SLIDESHOW”;
Uczennica należała do Szkolnego Klubu Wolontariatu w jego ramach wykazała się aktywnością i dużą empatią. Brała udział między innymi w akcjach:
  • Mikołaj na Kresach, Góra Grosza;
  • Akcja charytatywna organizowana przez PCK;
  • Zbiórka karmy dla schroniska w Częstochowie;
  • pomoc podczas organizacji imprezy Jurajski Puchar w Nordic Walking;
  • pomoc w organizacji Dnia Sportu, Festynu Szkolnego;
  • Jasełka w szkole;
Absolwentka aktywnie uczestniczyła w programie SKS. Należała  do młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP w Słowiku. Razem ze swoimi koleżankami strażaczkami brała czynny udział w zawodach i zdobywała wspaniałe wyniki. Zawsze punktualna zdyscyplinowana, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone obowiązki jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Martyna stała się w  szkole wzorem do naśladowania.
 
Zuzanna Górniak– Najlepsza Absolwentka  Szkoły Podstawowej w Nieradzie;
średnia ocen – 5,56
Zuzanna uzyskała  wzorową ocenę zachowania. To zdyscyplinowana, pracowita i pilna uczennicą. Cechuje ją wysoka kultura osobista w szkole i poza nią. Jest ciekawa świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł. Jest kreatywna i ambitna. Wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji. Wywiązuje się ze zobowiązań.
W wolnym czasie chętnie czyta książki i tworzy różnorodne prace plastyczne. Przez cały okres nauki reprezentowała szkołę w licznych konkursach artystycznych, osiągając bardzo wysokie wyniki:
- Nagroda Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój Ulubiony Polski Sportowiec 2022 roku” pod Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moja wymarzona Złota Rybka” – 2022;
- I miejsce w XX Jubileuszowym Wojewódzkim Konkursie Malarsko - Fotograficznym „Architektura mojego krajobrazu” – 2022;
- III miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Malarsko-Fotograficznym „Architektura mojego krajobrazu” – 2021;
- I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Barwy jesieni na Jurze” – 2021;
- I miejsce w XV Powiatowym Konkursie z Historii Sztuki i Historii Ojczystej „Dzieje Polski w Twórczości Jana Matejki”;
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „W Aniołkowie” – 2019;
- II miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Tradycyjne Ozdoby Choinkowe” – 2019;
- II miejsce w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „Magia lasu”;
Uczennica zgłębia twórczość różnych artystów, m. in., Van Gogha, Tamary Łempickiej oraz Zdzisława Beksińskiego. Interesuje się kulturą różnych krajów oraz wszelkimi technikami i sposobami tworzenia rysunków. Ciekawi ją psychologia, biologia i chemia. W przyszłości chciałaby biegle posługiwać się językami: hiszpańskim i japońskim.
Zuzanna aktywnie działała w Szkolnym Klubie Wolontariatu, brała udział w licznych akcjach charytatywnych na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach, Kiermaszu Wielkanocnym, pomocy dla Ukrainy i innych. Chętnie służyła pomocą młodszym koleżankom i kolegom.
 
Katarzyna Kaczmarczyk – Najlepsza Absolwentka Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B;
średnia ocen – 5,28
Uczennica wyróżniała się odpowiedzialnością w wypełnianiu obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły. Dała się poznać jako osoba sumienna, dociekliwa, a samodyscyplina pomogła jej osiągnąć na koniec klasy ósmej wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Koncentracja na lekcjach, pilność i staranność w wypełnianiu obowiązku szkolnego sprawiły, że Katarzyna już od samego początku szkoły podstawowej uzyskiwała celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Wyjątkowy szacunek do natury to cecha charakterystyczna zarówno dla Katarzyny jak i kultury japońskiej, którą uczennica interesuje się i poznaje w wolnych chwilach. Ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, jest dociekliwa i otwarta na nowe doświadczenia. Samodzielnie rozwija swoje pasje związane z nauką języka angielskiego, poszerzała swoja wiedzę biorąc udział w konkursie związanym z kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii, jej motywacja i samodyscyplina zaskutkowała bardzo wysokim wynikiem z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Kreatywność Uczennicy doprowadziła ją również do zdobycia III miejsca w konkursie z cyklu ,,Otwórz się na zawód" w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego  w Częstochowie. Katarzyna włączała się również w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią, cieszyła się sympatią nie tylko uczniów ale i nauczycieli. Jest osobą  niezwykle skromną i kulturalną, której hobby to: gra na gitarze, pływanie, jazda na rolkach i deskorolce.
Wszystkim  absolwentom   gratulujemy Nagrody Wójta i  życzymy dalszych sukcesów.
 
opr. Anna Ujma -  Kierownik SAPO, AN; fot. Aneta Nawrot

zam. an
 
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowienajlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie
najlepsi uczniowie