logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Oficjalne otwarcie

    z dnia: 2022-10-25
drogi DW 791 – na terenie gminy Poczesna nastąpiło 25 października 2022 roku.
dw791dw791
Uroczystość zaszczycili m.in.: Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego – Beata Kocik, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Zbigniew Tabor, Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma wraz z Zastępcą – Andrzejem Lechem. Była obecna również Wójt Poraja – Katarzyna Kaźmierczak, Burmistrz Koziegłów – Jacek Ślęczka, Wójt Gminy Kamienica Polska – Adam Tajber, Sekretarz Miasta Myszkowa – Sławomir Matyja. Przybyli przedstawiciele mediów.
W swoim wystąpieniu Marszałek Województwa Śląskiego podkreślił, że wyremontowany odcinek DW 791 zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Poczesna oraz wszystkich przejeżdżających i korzystających z powyższej drogi. Stwierdził, że będzie bezpieczniej, nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych i rowerzystów. Wyjaśnił, że bezpieczeństwo i oszczędności zapewni korzystającym z DW 791 nie tylko nowy most, czy doskonała nawierzchnia, ale także energooszczędne oświetlenie leadowe.
Głos zabrała też Wiceprzewodnicząca Beata Kocik. Podkreśliła, że wyremontowany odcinek DW 791 – to doskonała wiadomość, dla tych wszystkich mieszkańców Śląska, którzy chętnie odwiedzają rejony gminy Poczesna, Żarek, Poraja czy Koziegłów, bo właśnie oni najczęściej w weekendy przyjeżdżają w te okolice na odpoczynek.
Wójt Krzysztof Ujma - jako gospodarz – w imieniu samorządów Kamienicy Polskiej, Koziegłów, Poraja, Myszkowa i Zawiercia, podziękował serdecznie wszystkim za tak ważną i potrzebną inwestycję. Powiedział, że ta droga to wspaniały prezent nie tylko dla mieszkańców. Podkreślił, że inwestycja nie powstałaby gdyby nie wspólne, zgodnie działanie i zrozumienie. Gdyby nie bardzo dobra współpraca - nie tylko pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami - ale przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i generalnym wykonawcą firmie Drog-Bud: - Nie raz nasze dyskusje były bardzo męskie i twarde, ale zawsze doprowadzały nas do wypracowania jak najlepszych rozwiązań – mówił Wójt Gminy Poczesna. – A Pani Wiceprzewodniczącej Beacie Kocik chciałbym serdecznie podziękować za osobiste zaangażowanie się w tę inwestycję. Jako osoba „stąd” nigdy nie odmówiła wsparcia.
Krzysztof Ujma wręczył Marszałkowi Województwa – Jakubowi Chełstowskiemu oraz dyrektorowi Zbigniewowi Taborowi – okolicznościowe podziękowania.
Podziękowania wręczyła też Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.
Po przemówieniach i oficjalnym otwarciu, goście obejrzeli inwestycję.
 
HISTORIA PRZEBUDOWY
          Przypomnijmy. Dyskusja i praca nad rozpoczęciem remontu trwała kilkanaście miesięcy i na skutek działań gmin: Poczesna, Poraj, Kamienica Polska, została wykonana dokumentacja techniczna. W styczniu 2018 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wpłynął wniosek na realizacje inwestycji drogowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 791 na odcinku od DK1 do DK 78 (Kolonia Poczesna – Zawiercie).” Postępowanie administracyjne w powyżej sprawie zostało wszczęte przez Wojewodę Śląskiego w maju 2018 roku. Należy dodać, że zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jak czytamy na stronach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (https://www.zdw.katowice.pl/pl/9/1492094012/1532335071/160):
„Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09GE/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie. Odcinek przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 1 w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu, włącznie z ww. skrzyżowaniem. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w celu uzyskania parametru technicznego nośności – kategorii ruchu KR5 przy dopuszczalnym obciążeniu osi 115 kN/oś oraz klasy technicznej G, przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości drogi, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę/budowę chodników, zjazdów, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, korektę geometrii skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów wyposażenia pasa drogowego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi miejscowe poszerzenie drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch komunikacyjny.”
Nim rozpoczęło się procedowanie w powyższej sprawie, włodarze m.in.: gmin Poczesna, Poraj, Myszków, Kamienica Polska, Koziegłowy, Zawiercie – z własnej inicjatywy – wystosowali pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W pismach  położono nacisk m.in. na fakt mówiący o tym jak bardzo potrzebna i konieczna jest powyższa inwestycja.
          W końcu, po pokonaniu wszelkich trudności, rozpoczęto realizację tej drogowej inwestycji. Prace drogowe ruszyły pełna parą i szły bardzo sprawnie, a to przede wszystkim za sprawą bardzo dobrej – na etapie prac projektowych, jak również na etapie uzgadniania dokumentacji i realizacji powyższego zadania - współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Odcinek, który został poddany przebudowie na terenie gminy Poczesna, to fragment drogi zaczynający się od skrzyżowaniu z DK 1 [obecnie DK 91] w miejscowości Kolonia Poczesna, a kończący na granicy z gminą Kamienica Polska.
 
CO ZOSTAŁO ZROBIONE W RAMACH POWYŻSZEJ INWESTYCJI?
Na opisywanym odcinku teren został odwodniony. Wybudowano nowy most. Powstały dwa ronda. Wybudowane zostały chodniki - po 2 kilometry z każdej ze stron drogi. Wyznaczone zostały bezpieczne trasy dla rowerów. Nawierzchnia drogi została gruntownie przebudowana i położono na niej nową, asfaltową nakładkę.
Zgodnie z planami - dla jeszcze lepszej poprawy bezpieczeństwa - wybudowano energooszczędne oświetlenie drogowe poprzez zainstalowanie lamp LED – w sumie 135.
Aneta Nawrot, fot. Aneta Nawrot
 
Koszt całej inwestycji – to ok. 220 milionów złotych
Koszty inwestycji w gminie Poczesna – ok. 30 milionów złotych
 
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791
dw791