logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wywiad z doc. Renatą Złotkowską - zaproszenie na badania

    z dnia: 2008-11-06
22 września w sali sesyjnej Rady Gminy Poczesna odbyło się spotkanie z przedstawicielem Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu doc. Renatą Złotkowską. W spotkaniu, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze gminy, radni, sołtysi, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy oraz Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, zostały omówione cele oraz metody bezpłatnych badań, które będą miały miejsce od października do grudnia tego roku, a których celem będzie ustalenie stopnia oddziaływania składowiska odpadów na stan zdrowia mieszkańców.
Wywiad z doc.  Renatą Złotkowską - zaproszenie na badaniaWywiad z doc.  Renatą Złotkowską - zaproszenie na badania
Adrianna Sarnat-Ciastko: Pani Docent, dlaczego Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu podjął się przeprowadzenia badań mieszkańców Gminy Poczesna? Doc. Renata Złotkowska: Wyszliśmy naprzeciw zapotrzebowaniu władz gminy, które zleciły przetarg na wykonanie badań lekarskich ludności narażonej na oddziaływanie składowiska odpadów w Młynku Sobuczynie. Jesteśmy instytucją, która wygrała przetarg.
ASC: Jakie są założenia waszych badań? Jak duża grupa mieszkańców zostanie nimi objęta?
RZ: Zakładamy, że będzie to minimum 600 osób dorosłych, przy czym istotne jest to, iż ok. 300 pochodzić będzie
z miejsc bezpośrednio narażonych, zamieszkałych najlepiej do 2 km od granicy wysypiska. Pozostała grupa pochodzić będzie z terenów położonych możliwie jak najdalej.
ASC: Czyli chcecie Państwo przeprowadzić badania porównawcze?
RZ:
Tak, trudno jest w tym momencie zakładać, iż istnieje jakieś negatywne oddziaływanie wysypiska. Jeśli jednak funkcjonuje takie podejrzenie, to skuteczniej zauważymy to badając ludność teoretycznie zagrożoną i nie zagrożoną jego niekorzystnym wpływem. Skorzystamy zatem z modelu badania kliniczno-kontrolnego, który zakłada porównanie 2 populacji narażonej
i nienarażonej. Warunkiem do przeprowadzenia badań w oparciu o ten model jest również zamieszkiwanie badanych na jednym terenie w warunkach porównywalnych, co w tym przypadku jest spełnione.
ASC: Czy Instytut Medycyny Pracy ma już doświadczenie w realizacji podobnych badań?
RZ:
Tego typu badania były już przez nas przeprowadzane w Polsce, jednakowoż wówczas nie robiliśmy grupy kontrolnej. To nasza autorska koncepcja, chociaż trzeba przyznać, że na świecie tego typu badania przeprowadzane są bardzo rzadko.
ASC: Pani Docent, jaki będzie przebieg badań?
RZ:
Będą miały miejsce w ośrodkach zdrowia w Poczesnej, Wrzosowej i Nieradzie. Zgłaszający się mieszkańcy będą badani przez lekarzy Instytutu Medycyny Pracy. Na badanie będzie się składać: wypełnienie przygotowanej ankiety, w której zawarte będą pytania o stan zdrowia, odczuwane dolegliwości, obecność chorób. Następnie pobierana będzie krew oraz mocz oraz przeprowadzone zostanie rutynowe badanie lekarskie.
ASC: Rozumiem, że będą przeprowadzane badania laboratoryjne, co będzie sprawdzane?
RZ:
Prócz standardowej morfologii i poziomu cukru, badania będą szły w kierunku stwierdzenia występowania w organizmie metali ciężkich takich jak: ołów, kadm, rtęć. Skupiamy się na metalach ciężkich i zakładamy, że najistotniejszym punktem badań będzie stwierdzenie zawartości tych pierwiastków w organizmach badanych mieszkańców.
ASC: Co może w Pani opinii stanowić zagrożenie dla skutecznej realizacji badań?
RZ:
Największym problemem naszym zdaniem może być odpowiednio duży udział osób. Badana te są badaniami populacyjnymi, co oznacza, że im więcej będzie przebadanych ludzi, tym lepiej. Dlatego będziemy liczyć na pomoc władz gminy i samorządowców, aby zachęcić do nich jak największą grupę mieszkańców.
ASC: Czy osoby biorące udział w badaniach będą miały wgląd w ich wyniki?
RZ:
Oczywiście. Z uwagi na to, iż będą objęte tajemnicą lekarską, wszyscy mieszkańcy będą mieli wgląd w wyniki jedynie własnych badań, które będą dodatkowo zinterpretowane.
ASC: A co z wnioskami ogólnymi?
RZ:
Po przeprowadzeniu wszystkich analiz Instytut Medycyny Pracy zaprezentuje ogólne informacje zbiorcze. Przewidujemy jednak, ze nastąpi to już w przyszłym roku. Prezentacja będzie miała miejsce w pierwszej kolejności przed władzami gminy na sesji Rady Gminy.
ASC: Dziękuję bardzo za rozmowę
RZ:
Również dziękuję.

Zaproszenie na badania

Mieszkańców od 18-tego roku życia z terenów Sołectw przyległych do składowiska odpadów Młynek, Sobuczyna na badania lekarskie przeprowadzane przez Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, celem zdiagnozowania oddziaływania składowiska odpadów na stan zdrowia mieszkańców Gminy Poczesna.
Do udziału w badaniach zapraszamy również mieszkańców Gminy Poczesna
z terenów bardziej odległych od składowiska odpadów.
Badania przeprowadzane będą w miesiącach : listopad i grudzień 2008 r
Miejsca wykonywanych badań: - Ośrodek Zdrowia w: Poczesnej, Wrzosowej
i Nieradzie.
W listopadzie 2008 r zapraszamy ! Dni robocze - 7, 14, 21, 28 listopada Niedziele- 16, 30 listopada
od godz. 900 do 13 00 w Ośrodku Zdrowia we Wrzosowej.

Na badania należy się zgłaszać na czczo. Na grudzień 2008 r. harmonogram badań podamy w późniejszym terminie. Przewidujemy dowóz mieszkańców do miejsca, w którym będą przeprowadzane badania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy.

Wójt Gminy Poczesna
mgr inż. Krzysztof Ujma