logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

XXII Sesję Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2012-11-16
 łuję

dzień 29 listopada 2012 roku (czwartek)

godz. 13.00

sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

XXII Sesję Rady Gminy  Poczesna

XXII Sesję Rady Gminy PoczesnaXXII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:    

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Poczesnej nr 161/XXV/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Poczesna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012 – 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w m. Korwinów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Wiesławy i Jerzego Włodarczyk do usunięcia stanu niezgodnego z prawem.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka do usunięcia naruszeń.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Nieruchomości NOKTOR do usunięcia stanu niezgodnego z prawem.
 21. Wnioski i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.

                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak