logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

XXIII Sesję Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2012-12-17
łuję

dzień 28 grudnia 2012 roku (piątek)

godz.  10.00

sali nr 16 Urzędu Gminy Poczesna

Sesję Rady Gminy  Poczesna

XXIII Sesję Rady Gminy PoczesnaXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:      

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu gminy na rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012 – 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Poczesna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
   z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 21. Wnioski i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.

                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak