logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

XXX Sesję Rady Gminy Poczesna

    z dnia: 2021-09-15
Zwołuję na dzień 28 września 2021 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna XXX Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas  szkół podstawowych.                                                               
 4.  Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do  roku szkolnego 2021/2022.
 8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXII/20 Rady Gminy Poczesna z dnia  22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Nowa Wieś, Kolonia Poczesna, Huta Stara B.
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
 18. Wolne wnioski.
 19. Odpowiedzi na wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
                                                                                                      Przewodnicząca Rady
 
                                                                                                                Iwona Choła
 
W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ze względu na  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii   i ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy Poczesna  proszę osoby zainteresowane   o nieprzychodzenie na sesję, lecz oglądanie jej przebiegu w Internecie pod adresem :http://poczesna.pl/sesja

Czytaj dalej >> BIP